ZPĚT

Veřejná zeleň může být tvořena souvislým porostem, ale i menšími skupinkami rostlin či dokonce solitérními kusy stromů, keřů nebo jiných rostlinných druhů. Může mít také podobu květinových košů a mís či travnatých pásů podél cest.

Pravidelná péče o veřejnou zeleň

Pouze taková zeleň, které je věnovaná pravidelná péče, neztratí svůj půvab a může dlouhodobě zvyšovat atraktivitu dané lokality. Základem péče o veřejnou zeleň je pochopitelně celoroční pravidelné sečení trávníků a jejich kultivace, hnojení, odplevelení a sběr spadaného listí. Dále je pak třeba pečovat o stromy a keře, které se musí ořezávat, zmlazovat, tvarovat a veškerý porost hnojit.

My nabízíme všechny tyto služby kompletní údržby veřejné zeleně. Postaráme se o každý trávník, strom i keř ve veřejném prostoru. Péči o veřejnou zeleň vykonáváme i v areálech firem. Naše komplexní služby začínají sečením trávy a končí jejím odvozem. Pod našima zkušenýma rukama to, co má kvést, pokvete a toho, co tam být nemá, vás rychle zbavíme. Shrabeme a odvezme opadané listí, zlikvidujeme plevel, pokácíme a prořežeme stromy, pohnojíme a uklidíme.