ZPĚT

  • drobné elektroopravy
  • montáže zásuvek a vypínačů
  • montáže svítidel
  • výměna poškozených kabelů
  • připojení některých druhů elektrospotřebičů
  • montážní práce

Elektrospotřebiče neopravujeme